ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΤΗΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ

ΘΕΜΑ : Ψήφισμα Διαμαρτυρίας
ΠΡΟΣ: ΔΟΕ, Περιφερειακή Δ/νση Εκ/σης Ν.Αιγαίου, Διεύθυνση Π.Ε Ν. Κυκλάδων, Γραφείο Συμβούλων Ν. Κυκλάδων, Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε «η Αθηνά», Σύλλογο Διδασκόντων 132ου Δ.Σ Αθηνών, Μέλη Συλλόγου.

Το 132ο Δ.Σ Αθηνών αποτελεί μια μοναδική περίπτωση εκπαιδευτικού πειραματισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και χαρακτηρίζεται από την πολυεθνική σύνθεση των μαθητών/τριών του (70 % αλλόγλωσσοι μαθητές). Με πρωτοβουλία της διευθύντριας του σχολείου Στέλλας Πρωτονοτάριου και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του σχολείου αναπτύχθηκαν μια σειρά καινοτόμων και ριζοσπαστικών εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δραστηριότητες αυτές υποστηρίζονται και αξιολογούνται από δύο πανεπιστήμια της χώρας (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), έχουν ανακοινωθεί σε παιδαγωγικά συνέδρια και δημοσιευθεί σε παιδαγωγικά περιοδικά. Ανάμεσα σε αυτές χαρακτηριστικότερες είναι η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών του και η ταυτόχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους γονείς τους, η ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων, η ενδοσχολική επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς και γονείς, εναλλακτικά προγράμματα και δράσεις που αξιοποιούν τη γλώσσα και τον πολιτισμό όλων των μαθητών, η ανάπτυξη σχέσεων με τους γονείς και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
Η εμπειρία του συγκεκριμένου σχολείου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τα συνεχή κρούσματα ρατσιστικής βίας στην Αθήνα και την ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Αποτελεί, συνεπώς, μια φωτεινή νησίδα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Η κρατική επιβράβευση του σημαντικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου εκπαιδευτικού έργου των συναδέλφων/ισσών του 132ου Δ.Σ, ήταν η μεθοδευμένη απομάκρυνση της διευθύντριας του σχολείου και η αυταρχική προσπάθεια αναίρεσης όλων των καινοτόμων δράσεων του σχολείου από τη νέα διεύθυνση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, κατά συνέπεια, δε στρέφεται μόνο εναντίον της διευθύντριας του σχολείου, αλλά δημιουργεί μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορά συνολικά τον κόσμο της εκπαίδευσης:

Α. Σε μια περίοδο που οι ρατσιστικές επιθέσεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα, παίρνουν το χαρακτήρα ακροδεξιάς επιδημίας, το Υπουργείο τιμωρεί κάθε αντιρατσιστική εκπαιδευτική δράση.

Β. Το Υπουργείο τιμωρεί ένα σχολείο που προωθούσε αντικειμενικά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ριζοσπαστική εκπαιδευτική προσέγγιση και μάλιστα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει ανάλογη εμπειρία στα ζητήματα της διαπολιτισμικής – αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Προσπαθεί στην πράξη να ακυρώσει ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοικτό στην πραγματική κοινωνία των εργαζόμενων και των μεταναστών. Την ίδια στιγμή, από το ίδιο το Υπουργείο, διακινείται ως πρότυπο «εκπαιδευτικής καινοτομίας» ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από όλους τους μεγάλους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς φορείς της Ελλάδας ( Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Λαμπράκη και άλλοι). Γεγονός ενδεικτικό των πολιτικών και ιδεολογικών προσανατολισμών της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Γ. Το Υπουργείο δεν ανέχεται καμιά αυτόνομη παιδαγωγική πρωτοβουλία, από μεριάς εκπαιδευτικών. Οτιδήποτε δεν ελέγχεται από το ίδιο ή δεν εντάσσεται σε ευρωενωσιακά και επιχειρηματικά εκπαιδευτικά εγχειρήματα δεν έχει θέση στο σχολείο. Επιπρόσθετα, μας υποδεικνύει μια ακόμα πτυχή της σημερινής νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πραγματικότητας: το Υπουργείο σκιαγραφεί ως πρότυπο εκπαιδευτικού αυτόν/η που συμμορφώνεται με τις κρατικές υποδείξεις, το θεσμικό αυταρχισμό, τον άρρητο ρατσισμό και την επιχειρηματική δράση. Στον αντίποδα, τιμωρείται ο/η εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που αντιμετωπίζει κριτικά την υπάρχουσα εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα και που συμβάλει με την πρακτική του στη οικοδόμηση συλλογικού πνεύματος, δεσμευόμενος/η από τις αρχές της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο σύλλογος Π.Ε Σύρου-Τήνου-Μυκόνου χαιρετίζει και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση κι αλληλεγγύη του προς το σύλλογο διδασκόντων του 132ου Δ.Σ, που τόσους μήνες δίνει μια πραγματική μάχη για να υπερασπιστεί το σημαντικό του έργο, ένα έργο που αποτελεί πρότυπο για κάθε σκεπτόμενο εκπαιδευτικό. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως βρισκόμαστε ενεργά και ανυποχώρητα στο πλευρό των συναδέλφων μας στην πάλη τους για παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε την επιβολή του νεοσυντηρητισμού στην εκπαίδευση. Θεωρούμε αυτονόητη τη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου των συναδέλφων / ισσών του 132ου Δ.Σ Αθηνών και την επιστροφή της Στέλλας Πρωτονοτάριου στη θέση της.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΟΣ

AttachmentSize
Siros.doc71 KB